ЕВРОПСКИ КВИЗ НА ПАРИ

Материјали за учење

EBF European Money Quiz

EMQ_Logo_Negative-300x206

Документи

Материјали за учење

Работен состанок за подготовка за натпреварот Европски квиз на парите 2024:


Материјали за учење од Народната банка на Република Северна Македонија можете да најдете на следните линкови:

Материјали за учење од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија можете да најдете на следните линкови:


Материјали за учење од Агенцијата за супервизија на осигурување можете да најдете на следните линкови:

Материјали за учење од Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување можете да најдете на следниот линк:

Квизови за вежбање од Европскиот квиз за пари 2022 и 2023 година:

АРХИВА

2021