Членови на Одборот за избор
и следење на референтни банки


Валентина Никовска, ПроКредит банка АД Скопје, Претседател

Ана Николоски, Комерцијална банка АД Скопје – претставник на АЦИ Македонија Здружение нa финансиски пазари

Дарко Илковски, Халк банка АД Скопје

Жарко Митревски, ТТК банка АД Скопје

Моника Ресановиќ, Стопанска банка АД Битола

АРХИВА (претходни членови на Одборот за избор и следење на референтни банки)


21.09.2018 – 21.09.2020

Сашо Радевски, Стопанска банка АД Скопје, Претседател

Влатко Лескароски, Комерцијална банка АД Скопје – претставник на АЦИ Македонија Здружение нa финансиски пазари

Борче Стаменковски, Капитал банка АД Скопје

Бојан Цветановски, НЛБ банка АД Скопје

Звонко Станковски, Унибанка АД Скопје


21.09.2020 – 30.10.2022

Влатко Лескароски, Комерцијална банка АД Скопје, Претседател

Сашо Радевски, Стопанска банка АД Скопје – претставник на АЦИ Македонија Здружение нa финансиски пазари

Бојан Цветановски, НЛБ банка АД Скопје

Звонко Станковски, Унибанка АД Скопје

Борка Цветановска, Централно Кооперативна Банка АД Скопје