Листа на референтни банки


Комерцијална банка АД Скопје

Стопанска банка АД Скопје

НЛБ банка АД Скопје

Халк банка АД Скопје

ПроКредит банка АД Скопје

Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

Универзална инвестициона банка АД Скопје (или УНИ Банка)