Членови

Членови на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА се правни лица – банки, штедилници и финансиски институции основани во државата кои работат согласно одредбите од Законот за банките и поединечните акти донесени од Гувернерот на НБРСМ.

БАНКИ

ШТЕДИЛНИЦИ

ИНСТИТУЦИИ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Орце Николов бр.3
Општина центар, 1000 Скопје

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. 11 Октомври бр. 7
Општина Центар, 1000 Скопје

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Мајка Тереза бр.1
Општина Центар, 1000 Скопје

ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Свети Кирил и Методија бр.54
Општина Центар, 1000 Скопје

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул.Манапо бр.7
Општина Карпош, 1000 Скопје

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Македонија бр.9/11
Општина Центар, 1000 Скопје

УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул.Максим Горки бр.6
Општина Центар, 1000 Скопје

РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Димитрие Чуповски бр.26
Општина Центар, 1000 Скопје

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

Седиште и адреса:
ул. Добривое Радосављевиќ бр.21
7000 Битола

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. 1732 бр.2
Општина Центар, 1000 Скопје

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Народен фронт бр 19/а
Општина Центар, 1000 Скопје

КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Никола Кљусев бр.1
Општина Центар, 1000 Скопје

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Даме Груев бр.1
Општина Центар, 1000 Скопје

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
бул. Јане Сандански бр.111
Општина Аеродром, 1000 Скопје

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Седиште и адреса:
ул. Св.Кирил и Методиј бр.48
Општина Аеродром, 1000 Скопје

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

Седиште и адреса:
бул. Кузман Јосифовски Питу 1
Општина Центар, 1000 Скопје

Македонско кредитно биро АД Скопје

Седиште и адреса:
ул. Даме Груев бр.14, 2 кат
1000 Скопје