Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити - СКИБОР

(Skopje Interbank Offered Rate)

Септември, 2023

1 недела – 3,88%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,33%
6 месеци – 4,55%
12 месеци – 4,84%

1 недела – 3,86%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,33%
6 месеци – 4,54%
12 месеци – 4,83%

1 недела – 3,88%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,32%
6 месеци – 4,55%
12 месеци – 4,84%

1 недела – 3,88%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,32%
6 месеци – 4,55%
12 месеци – 4,84%

1 недела – 3,87%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,34%
6 месеци – 4,55%
12 месеци – 4,84%

1 недела – 3,88%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,34%
6 месеци – 4,54%
12 месеци – 4,82%

1 недела – 3,86%
1 месец – 4,09%
3 месеци – 4,34%
6 месеци – 4,54%
12 месеци – 4,82%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,79%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,31%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,31%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,04%
3 месеци – 4,31%
6 месеци – 4,52%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,51%
12 месеци – 4,80%

1 недела – 3,79%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,51%
12 месеци – 4,79%

1 недела – 3,79%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,49%
12 месеци – 4,79%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,30%
6 месеци – 4,51%
12 месеци – 4,79%

Архива

2023

Декември, 2023

X

Ноември, 2023

X

Октомври, 2023

X

Септември, 2023

X

Август, 2023

1 недела – 3,78%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,26%
6 месеци – 4,49%
12 месеци – 4,78%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,28%
6 месеци – 4,49%
12 месеци – 4,78%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,27%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,76%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,28%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,27%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,27%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,26%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,76%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,28%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,28%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,03%
3 месеци – 4,26%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,76%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,82%
1 месец – 4,06%
3 месеци – 4,29%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,80%
1 месец – 4,05%
3 месеци – 4,28%
6 месеци – 4,48%
12 месеци – 4,77%

1 недела – 3,84%
1 месец – 4,01%
3 месеци – 4,24%
6 месеци – 4,47%
12 месеци – 4,74%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,44%
12 месеци – 4,72%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,43%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,42%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,42%
12 месеци – 4,70%

Јули, 2023

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,75%
1 месец – 3,92%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,74%
1 месец – 3,93%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,73%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,70%

1 недела – 3,70%
1 месец – 3,94%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,70%
1 месец – 3,93%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,70%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,21%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,71%
1 месец – 3,92%
3 месеци – 4,20%
6 месеци – 4,39%
12 месеци – 4,67%

1 недела – 3,68%
1 месец – 3,93%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,40%
12 месеци – 4,68%

1 недела – 3,68%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,68%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,68%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,70%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,69%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,19%
6 месеци – 4,41%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,69%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,15%
6 месеци – 4,39%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,67%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,16%
6 месеци – 4,39%
12 месеци – 4,69%

1 недела – 3,67%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,16%
6 месеци – 4,39%
12 месеци – 4,67%

1 недела – 3,65%
1 месец – 3,91%
3 месеци – 4,16%
6 месеци – 4,39%
12 месеци – 4,67%

1 недела – 3,63%
1 месец – 3,89%
3 месеци – 4,15%
6 месеци – 4,38%
12 месеци – 4,65%

Јуни, 2023

1 недела – 3,63%
1 месец – 3,90%
3 месеци – 4,14%
6 месеци – 4,34%
12 месеци – 4,64%

1 недела – 3,63%
1 месец – 3,90%
3 месеци – 4,14%
6 месеци – 4,34%
12 месеци – 4,64%

1 недела – 3,63%
1 месец – 3,90%
3 месеци – 4,14%
6 месеци – 4,34%
12 месеци – 4,64%

1 недела – 3,64%
1 месец – 3,90%
3 месеци – 4,15%
6 месеци – 4,35%
12 месеци – 4,65%

1 недела – 3,63%
1 месец – 3,88%
3 месеци – 4,14%
6 месеци – 4,36%
12 месеци – 4,66%

1 недела – 3,60%
1 месец – 3,84%
3 месеци – 4,11%
6 месеци – 4,36%
12 месеци – 4,66%

1 недела – 3,59%
1 месец – 3,83%
3 месеци – 4,11%
6 месеци – 4,34%
12 месеци – 4,64%

1 недела – 3,47%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,47%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,47%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,48%
1 месец – 3,73%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,71%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,68%
3 месеци – 3,97%
6 месеци – 4,20%
12 месеци – 4,49%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,73%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,46%
1 месец – 3,71%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,21%
12 месеци – 4,50%

1 недела – 3,45%
1 месец – 3,72%
3 месеци – 4,00%
6 месеци – 4,19%
12 месеци – 4,47%

Мај, 2023

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,69%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,15%
12 месеци – 4,45%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,66%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,19%
12 месеци – 4,48%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,69%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,19%
12 месеци – 4,48%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,68%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,20%
12 месеци – 4,48%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,65%
3 месеци – 3,94%
6 месеци – 4,19%
12 месеци – 4,45%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,68%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,20%
12 месеци – 4,48%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,69%
3 месеци – 3,98%
6 месеци – 4,19%
12 месеци – 4,48%

1 недела – 3,44%
1 месец – 3,66%
3 месеци – 3,94%
6 месеци – 4,20%
12 месеци – 4,45%

1 недела – 3,40%
1 месец – 3,66%
3 месеци – 3,93%
6 месеци – 4,16%
12 месеци – 4,45%

1 недела – 3,40%
1 месец – 3,65%
3 месеци – 3,93%
6 месеци – 4,16%
12 месеци – 4,45%

1 недела – 3,43%
1 месец – 3,68%
3 месеци – 3,93%
6 месеци – 4,16%
12 месеци – 4,46%

1 недела – 3,39%
1 месец – 3,61%
3 месеци – 3,90%
6 месеци – 4,14%
12 месеци – 4,44%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,41%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,55%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,08%
12 месеци – 4,36%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,88%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,88%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,88%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,30%
1 месец – 3,53%
3 месеци – 3,83%
6 месеци – 4,08%
12 месеци – 4,35%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,88%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,88%
6 месеци – 4,13%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,09%
12 месеци – 4,38%

Април, 2023

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,86%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,40%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,58%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,09%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,39%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,86%
6 месеци – 4,11%
12 месеци – 4,39%

1 недела – 3,30%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,09%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,28%
1 месец – 3,51%
3 месеци – 3,83%
6 месеци – 4,08%
12 месеци – 4,39%

1 недела – 3,30%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,09%
12 месеци – 4,35%

1 недела – 3,33%
1 месец – 3,58%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,06%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,31%
1 месец – 3,58%
3 месеци – 3,84%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,31%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,84%
6 месеци – 4,08%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,31%
1 месец – 3,59%
3 месеци – 3,85%
6 месеци – 4,08%
12 месеци – 4,38%

1 недела – 3,29%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,84%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,33%

1 недела – 3,31%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,84%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,33%

1 недела – 3,31%
1 месец – 3,56%
3 месеци – 3,84%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,34%

1 недела – 3,28%
1 месец – 3,53%
3 месеци – 3,80%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,33%

1 недела – 3,28%
1 месец – 3,53%
3 месеци – 3,80%
6 месеци – 4,05%
12 месеци – 4,33%

1 недела – 3,27%
1 месец – 3,49%
3 месеци – 3,79%
6 месеци – 4,03%
12 месеци – 4,32%

Март, 2023

1 недела – 3,25%
1 месец – 3,48%
3 месеци – 3,78%
6 месеци – 4,02%
12 месеци – 4,29%

1 недела – 3,30%
1 месец – 3,54%
3 месеци – 3,80%
6 месеци – 4,04%
12 месеци – 4,33%

1 недела – 3,28%
1 месец – 3,54%
3 месеци – 3,81%
6 месеци – 4,04%
12 месеци – 4,31%

1 недела – 3,28%
1 месец – 3,51%
3 месеци – 3,79%
6 месеци – 4,04%
12 месеци – 4,31%

1 недела – 3,26%
1 месец – 3,49%
3 месеци – 3,76%
6 месеци – 4,03%
12 месеци – 4,29%

1 недела – 3,26%
1 месец – 3,46%
3 месеци – 3,76%
6 месеци – 4,03%
12 месеци – 4,29%

1 недела – 3,16%
1 месец – 3,41%
3 месеци – 3,74%
6 месеци – 3,99%
12 месеци – 4,23%

1 недела – 3,16%
1 месец – 3,44%
3 месеци – 3,74%
6 месеци – 3,99%
12 месеци – 4,24%

1 недела – 3,16%
1 месец – 3,41%
3 месеци – 3,74%
6 месеци – 3,99%
12 месеци – 4,23%

1 недела – 3,13%
1 месец – 3,40%
3 месеци – 3,70%
6 месеци – 3,98%
12 месеци – 4,21%

1 недела – 3,13%
1 месец – 3,40%
3 месеци – 3,70%
6 месеци – 3,98%
12 месеци – 4,24%

1 недела – 3,10%
1 месец – 3,38%
3 месеци – 3,68%
6 месеци – 3,95%
12 месеци – 4,21%

1 недела – 3,16%
1 месец – 3,41%
3 месеци – 3,72%
6 месеци – 3,99%
12 месеци – 4,26%

1 недела – 3,10%
1 месец – 3,38%
3 месеци – 3,70%
6 месеци – 3,98%
12 месеци – 4,24%

1 недела – 3,08%
1 месец – 3,35%
3 месеци – 3,68%
6 месеци – 3,93%
12 месеци – 4,19%

1 недела – 3,08%
1 месец – 3,35%
3 месеци – 3,65%
6 месеци – 3,90%
12 месеци – 4,18%

1 недела – 3,10%
1 месец – 3,36%
3 месеци – 3,65%
6 месеци – 3,93%
12 месеци – 4,20%

1 недела – 3,08%
1 месец – 3,35%
3 месеци – 3,65%
6 месеци – 3,93%
12 месеци – 4,20%

1 недела – 3,08%
1 месец – 3,35%
3 месеци – 3,65%
6 месеци – 3,93%
12 месеци – 4,20%

1 недела – 3,06%
1 месец – 3,33%
3 месеци – 3,64%
6 месеци – 3,90%
12 месеци – 4,19%

1 недела – 3,06%
1 месец – 3,33%
3 месеци – 3,64%
6 месеци – 3,90%
12 месеци – 4,19%

1 недела – 3,03%
1 месец – 3,29%
3 месеци – 3,59%
6 месеци – 3,84%
12 месеци – 4,13%

Февруари, 2023

1 недела – 3,00%
1 месец – 3,23%
3 месеци – 3,54%
6 месеци – 3,80%
12 месеци – 4,09%

1 недела – 2,94%
1 месец – 3,18%
3 месеци – 3,48%
6 месеци – 3,72%
12 месеци – 4,01%

1 недела – 2,98%
1 месец – 3,20%
3 месеци – 3,48%
6 месеци – 3,75%
12 месеци – 4,04%

1 недела – 2,98%
1 месец – 3,20%
3 месеци – 3,48%
6 месеци – 3,75%
12 месеци – 4,04%

1 недела – 2,98%
1 месец – 3,20%
3 месеци – 3,48%
6 месеци – 3,74%
12 месеци – 4,03%

1 недела – 3,00%
1 месец – 3,24%
3 месеци – 3,53%
6 месеци – 3,79%
12 месеци – 4,09%

1 недела – 3,00%
1 месец – 3,24%
3 месеци – 3,53%
6 месеци – 3,79%
12 месеци – 4,08%

1 недела – 2,93%
1 месец – 3,18%
3 месеци – 3,45%
6 месеци – 3,69%
12 месеци – 3,99%

1 недела – 2,93%
1 месец – 3,18%
3 месеци – 3,45%
6 месеци – 3,69%
12 месеци – 3,99%

1 недела – 2,85%
1 месец – 3,10%
3 месеци – 3,38%
6 месеци – 3,61%
12 месеци – 3,94%

1 недела – 2,78%
1 месец – 3,04%
3 месеци – 3,33%
6 месеци – 3,55%
12 месеци – 3,85%

1 недела – 2,78%
1 месец – 3,04%
3 месеци – 3,33%
6 месеци – 3,55%
12 месеци – 3,85%

1 недела – 2,78%
1 месец – 3,04%
3 месеци – 3,33%
6 месеци – 3,55%
12 месеци – 3,85%

1 недела – 2,75%
1 месец – 3,01%
3 месеци – 3,30%
6 месеци – 3,53%
12 месеци – 3,83%

1 недела – 2,75%
1 месец – 3,01%
3 месеци – 3,30%
6 месеци – 3,53%
12 месеци – 3,83%

1 недела – 2,75%
1 месец – 3,01%
3 месеци – 3,30%
6 месеци – 3,53%
12 месеци – 3,83%

1 недела – 2,78%
1 месец – 3,04%
3 месеци – 3,33%
6 месеци – 3,53%
12 месеци – 3,80%

1 недела – 2,78%
1 месец – 3,04%
3 месеци – 3,33%
6 месеци – 3,53%
12 месеци – 3,80%

1 недела – 2,75%
1 месец – 3,01%
3 месеци – 3,30%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

Јануари, 2023

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,80%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,80%

1 недела – 2,74%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,74%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,74%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,74%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,26%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,74%
1 месец – 2,99%
3 месеци – 3,21%
6 месеци – 3,45%
12 месеци – 3,75%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,98%
3 месеци – 3,21%
6 месеци – 3,45%
12 месеци – 3,73%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,98%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,98%
3 месеци – 3,28%
6 месеци – 3,50%
12 месеци – 3,78%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,95%
3 месеци – 3,25%
6 месеци – 3,48%
12 месеци – 3,75%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,96%
3 месеци – 3,25%
6 месеци – 3,48%
12 месеци – 3,75%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,96%
3 месеци – 3,25%
6 месеци – 3,48%
12 месеци – 3,75%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,96%
3 месеци – 3,25%
6 месеци – 3,48%
12 месеци – 3,75%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,96%
3 месеци – 3,25%
6 месеци – 3,49%
12 месеци – 3,76%

1 недела – 2,73%
1 месец – 2,96%
3 месеци – 3,23%
6 месеци – 3,45%
12 месеци – 3,69%

1 недела – 2,70%
1 месец – 2,91%
3 месеци – 3,23%
6 месеци – 3,46%
12 месеци – 3,73%

1 недела – 2,70%
1 месец – 2,91%
3 месеци – 3,23%
6 месеци – 3,44%
12 месеци – 3,73%

1 недела – 2,68%
1 месец – 2,88%
3 месеци – 3,15%
6 месеци – 3,36%
12 месеци – 3,64%

–>