НАЈДОБРИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

По повод светскиот ден на штедење 31.октомври признание за постигнати особени резултати во нивната работа добија 33 службеници од 13 банки, 2 штедилници, Клириншката куќа КИБС АД и Македонското кредитно биро.

1. Комерцијална банка АД Скопје

 • Златка Стојчева
 • Ива Стојановска
 • Радмила Алексиевска

2. Стопанска банка АД Скопје

 • Елизабета Трајаноска
 • Анета Тодоровска
 • Стојанче Крстов

3. НЛБ банка АД Скопје

 • Емилија Томовска
 • Екатерина Кузмановска
 • Катица Трајкова

4. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

 • Далибор Митевски
 • Мевљуде Агаи-Ајдари
 • Панче Петрески

5. Халк банка АД Скопје

 • Барије Халил
 • Семина Исмаили
 • Ана Гакидова

6. Прокредит банка АД Скопје

 • Христијан Стојановски
 • Валентина Спасеска Переска

7. Универзална инвестициона банка АД Скопје

 • Јована Попоска
 • Сања Спасовска

8. Стопанска банка АД Битола

 • Зорица Котевска
 • Катерина Дамјановска Најдовска 

9. Развојна банка на Република Северна Македонија АД Скопје

 • Фросина Јосифовска
 • Ермира Бесими Ибиши

10. Централна кооперативна банка АД Скопје

 • Ивица Давидовски 
 • Надица Митреска Стојановска 

11. ТТК банка АД Скопје

 • Кети Ташевска

12. Силк роуд банка АД Скопје

 • Маја Пејчева

13. Капитал банка АД Скопје

 • Слободан Новески

14. Штедилница Можности ДОО Скопје

 • Маја Милошевски

15. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

 • Дарко Димов

16. Клириншка куќа КИБС АД Скопје

 • Ленка Павловска
 • Лиле Гаговска

17. Македонско кредитно биро АД Скопје

 • Александар Вучков
niksa

About niksa