Најдобри службеници за 2020 година

По повод светскиот ден на штедење 36 службеници од 14 банки, 2 штедилници, Клириншката куќа КИБС и Македонското кредитно биро добија признание за нивната работа.

1. Комерцијална банка АД Скопје

 • Ана Николовска – Сектор за работа со население 
 • Ѓорѓи Манојловски – Самостојна Дирекција за управување со мрежата на филијали 
 • Марина Ристевска Спасеновска – Филијала Охрид 

2. Стопанска банка АД Скопје

 • Катерина Ивановска – Советник за СБ Ексклузив клиенти, филијала Јане Сандански
 • Паце Сековска – Раководител на служба за благајничко работење, филијала Битола
 • Татјана Митрева – Советник за продажба, филијала Струмица

3. НЛБ банка АД Скопје

 • Катерина Гацовски – Банкарски комерцијалист во продажна мрежа, вработена во експозитура Битола
 • Христијан Костевски – Банкарски комерцијалист во продажна мрежа, вработен во експозитура Кичево 
 • Зоран Стојановски – Благајник, вработен во експозитура Дирекција

4. Халк банка АД Скопје

 • Сезгин Хусеини – Референт за банкарски операции –Филијала Гостивар
 • Христина Арсевска – Самостоен Референт за банкарски операции –Филијала Свети Николе
 • Милица Трајков – Самостоен Референт за банкарски операции – Централна Филијала

5. Охридска банка АД Скопје

 • Арден Рамадани – Благајник во Експозитура Тетово
 • Христина Веселиновска – Референт за физички лица, Експозитура Централа Скопје
 • Игор Гагалески – Референт за правни лица, Експозитура Централа Скопје 

6. Прокредит банка АД Скопје

 • Емилија Димитриоска
 • Маја Симоновиќ 

7. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

 • Мимоза Каса Јашари – Благајник
 • Катерина Тошевска Андоноска – Референт за население
 • Горан Крумов – Референт за компании

8. Универзална инвестициона банка АД Скопје

 • Анела Раман Дарлишта – Реферетн на фронт екс. Ѓорче Петров
 • Диме Хаџи Илов – Референт на благајна екс. Кавадарци

9. Стопанска банка АД Битола

 • Маја Малаковска
 • Милица Думевска 

10. Централна кооперативна банка АД Скопје

 • Томислав Стефановски – Соработник за клиентска услуга – Филијала Куманово
 • Христијан Настоски – Соработник за клиентска услуга – Експозитура Прилеп

11. Развојна банка на Република Северна Македонија АД Скопје

 • Виктор Калајџиски 
 • Милица Манчевска

12. ТТК банка АД Скопје

 • Мирко Наумовски – Самостоен референт на благајна во филијала Тетово

13. Силк роуд банка АД Скопје

 • Радмила Соколоска – Банкарски службеник во експозитура Прилеп од Службта за мрежа на експозитури

14. Капитал банка АД Скопје

 • Јулијана Јаневска

15. Штедилница Можности ДОО Скопје

 • Славе Стојанов – Службеник во правна служба

16. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

 • Маја Лиотиковска – Координатор во филијала Тиквешија – Кавадарци 

17. Клириншка куќа КИБС АД Скопје

 • Олгица Димовска – Шеф на одделение за платежни и дополнителни поврзани услуги во Дирекција за платни системи
 • Ана Бужаровска – Соработник за оперативни активности во Дирекција за оперативни активности и управување со услуги

18. Македонско кредитно биро АД Скопје

 • Елена Поповска
niksa

About niksa