„Со Народната банка во светот на финансиите“ – нов проект за финансиска едукација

niksa

Народната банка ги засилува активностите за користење на современите форми на комуникација заради финансиска едукација на населението и заштита на потрошувачите на финансиски услуги.