Известување за работа со ефективни пари во дански круни (DKK)

По добиено известување од странските банки дека по 31.10.2022 година нема да примаат ефективни странски пари во дански круни (DKK) ја информираме јавноста дека банките во Република Северна Македонија ќе примаат/исплатуваат ефективни странски пари во дански круни (DKK) најдоцна до датумите на известување на секоја домашна банка.

Напоменуваме дека горенаведеното нема влијание врз безготовинскиот платен промет во дански круни (DKK).

niksa

About niksa