ОДРЖАН ЕСГ САМИТ АДРИА ЗА ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ ОД БАНКАРСКИТЕ АСОЦИЈАЦИИ ​​ВО РЕГИОНОТ

На 26 април 2024 година, претседавачите на Комисијата за ЕСГ присуствуваа на ESG Adria Summit во организација на IFC’s Integrated ESG а во соработка со SBFN Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) и Sustineri Partners. Настанот беше наменет за обука на обучувачи Training of Trainers (ToT) од банкарските асоцијации во регионот.

Клучната улога на настанот е унапредување и промовирање на ESG стандардите и одржливите финансии во банкарската индустрија и поттикнување на соработката помеѓу различни засегнати страни, индустрија, регулатори, влада, стопански комори и компании од реалниот сектор.

Глобалениот координатор на SBFN, Ронг Џанг, одржа презентација за мисијата на SBFN како непроценлива платформа за размена на знаење помеѓу членките, а од друга страна направи осврт на очекувањата од проактивниот ангажман на различни банкарски асоцијации во поттикнувањето на одржлив банкарски екосистем. На настанот беа споделени и искуства на Банкарската Асоцијација на Јужна Африка.


Извор:
SBFN Co-hosts Training Of Trainers Event For Western Balkans Banking Associations, Promoting ESG And Sustainable Finance | Sustainable Banking And Finance Network (sbfnetwork.org)

niksa

About niksa