Претставници на МБА во емисија „Само прашај“

Ивица Ѓорѓевски, член на Комисијата за информативна сигурност при МБА, офицер за информативна сигурност во Стопанска банка АД Скопје и Киро Чадиковски, директор на Дирекцијата за банкарски картички и платежни сметки во Комерцијална банка АД Скопје, гости во емисијата „Само прашај“, на националната телевизија МТВ1 на тема Фишинг.

Погледнете на следното видео:

Извор: МТВ1, емисија „Само прашај“
https://fb.watch/oM2YIZlzxq/

niksa

About niksa