Одржана 9-та седница на одборот за избор и следење на референтни банки

На 30 септември 2022 година во просториите на Македонската банкарска асоцијација се одржа 9-тата Седница на Одборот за избор и следење на референтни банки.

На состанокот членовите дискутираа за поставувањето на котации на референтните банки и движењето на SKIBOR каматните стапки во третиот квартал на 2022 година.

niksa

About niksa