Состанок на работната група на законот за финансиски инструменти

Работната група на Законот за финансиски инструменти фомирана од членовите на Комисијата за работење со хартии од вредност активно и динамично работи на членовите на Законот за финансиски инструменти и Закон за проспекти за хартии од вредност и обврски на издавачите за транспарентност со кои се заменува постоечкиот Закон за хартии од вредност.

Работната група на Законот за финансиски инструменти во последните три недели секојдневно одржуваваат состаноци во просториите на Асоцијација со цел детална анализа на овие два закони, кои со нивно стапување на сила ќе се усогласи правната регулатива на капиталниот пазар во Република Северна Македонија со регулативата на ЕУ.

niksa

About niksa