Одржан состанок со претставници на АТТФ

На 16.07.2019 година, вчера, во просториите на Македонска банкарска асоцијација се одржа состанок со претставници на АТТФ. Од страна на АТТФ присуствуваа Бен Лион, директор на House of Training, и Клеир Мозет, кординатор за програми, во придружба на претставник од Министерството за финансии, а со состанокот претседаваше Извршниот секретар на Македонска банкарска асоцијација, Милена Перчинкова.

На состанокот се дискутираше за воспоставување на соработка помеѓу Македонска банкарска асоцијација и АТТФ со цел на членките на Асоцијацијата да им се овозможи да ги користата тренинг програмите кои ги нуди House of training, од области суштествени за банкарскиот сектор, а презентирани од страна на врвни експерти

niksa

About niksa