Благодарници за особен придонес во работата на МБА во 2021 година

Собранието на Македонската банкарска асоцијација и оваа година додели благодарници за особен придонес во работата на асоцијацијата.

Благодарници за својата работа во 2021 година добија: Глигор Пандиловски од Стопанска банка АД Скопје, претседавач, и Бојана Цветковска Панчевска од Комерцијална банка АД Скопје, заменик претседавач на Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со прописи, Бојан Стојаноски од Стопанска банка АД Скопје, претседавач, и Зоран Грнчаровски од НЛБ банка АД Скопје, заменик претседавач на Комисијата за финансиско реструктурирање на корпоративен долг и Љупчо Фармакоски од Комерцијална банка АД Скопје, претседавач на Комисијата за човечки ресурси.

Признание добија и Спасијка Ефтимоска од Комерцијална банка АД Скопје и Ратка Тиричовска од Стопанска банка АД Скопје за нивниот придонес во работењето на Македонска банкарска асоцијација во областа на маркетинг и односи со јавноста.


mba-blagodarnici-02
mba-blagodarnici-03
mba-blagodarnici-04
mba-blagodarnici-05
mba-blagodarnici-06
mba-blagodarnici-07
mba-blagodarnici-08
mba-blagodarnici-09
mba-blagodarnici-10
mba-blagodarnici-11
mba-blagodarnici-12
mba-blagodarnici-13
mba-blagodarnici-14
mba-blagodarnici-15
mba-blagodarnici-16
mba-blagodarnici-17
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
mba-blagodarnici-02
mba-blagodarnici-03
mba-blagodarnici-04
mba-blagodarnici-05
mba-blagodarnici-06
mba-blagodarnici-07
mba-blagodarnici-08
mba-blagodarnici-09
mba-blagodarnici-10
mba-blagodarnici-11
mba-blagodarnici-12
mba-blagodarnici-13
mba-blagodarnici-14
mba-blagodarnici-15
mba-blagodarnici-16
mba-blagodarnici-17
previous arrow
next arrow
 

niksa

About niksa