Трета седница на МБА

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА на третата седница, одржана на 22.8.2018 година, усвои правила за избор и обврски на референтни банки кои поставуваат котации на каматни стапки за пресметка на SKIBOR и за процесот на пресметување на SKIBOR. Правилата ќе започнат да се применуваат од 01.10.2018 година.

На седницата беше одлучено да се потпише Меморандум за соработка со АЦИ Македонија – Здружение за финансиски пазари.

Исто така, Собранието донесе одлука во рамки на Асоцијацијата да се формира комисија за работење со хартии од вредност.

niksa

About niksa