ПОНУДИ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ за промена на договорните услови за користење на кредитни производи

 


ПOНУДИ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ
врз основа на
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик на Народната банка на Република Северна Македонија
и
Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците (Службен весник бр. 80 од 27.3.2020 година)


1. Комерцијална банка АД Скопје
Повеќе тука…

2. Стопанска банка АД Скопје
Повеќе тука…

3. НЛБ банка АД Скопје
Повеќе тука…

4. Халк банка АД Скопје
Повеќе тука…

5. Охридска банка АД Скопје
Повеќе тука…

6. Прокредит банка АД Скопје
Повеќе тука…

7. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
Повеќе тука…

8. Уни банка АД Скопје
Повеќе тука…

9. Стопанска банка АД Битола
Повеќе тука…

10. Еуростандард банка АД Скопје
Повеќе тука…

11. Централна Кооперативна банка АД Скопје
Повеќе тука…

12. Силк Роуд банка АД Скопје
Повеќе тука…

13. ТТК банка АД Скопје
Повеќе тука…

14. Капитал банка АД Скопје
Повеќе тука…

15. Штедилница Можности АД Скопје
Повеќе тука…

16. Штедилница ФУЛМ АД Скопје
Повеќе тука…

niksa

About niksa