European micro-credentials and professional qualifications certification system in the banking & financial services sector – MiCreS

Тематска област: Менаџмент и развој на човечки ресурси
Времетраење: 01.01.2024 – 31.12.2026
Клиент: Европска агенција за образование и култура (EACEA)
Регион: Низ целиот свет

Проектот MiCreS е европски систем за сертификација за микро-акредитиви и професионални квалификации во секторот за банкарство и финансиски услуги. Станува збор за иновативен проект финансиран од програмата Еразмус кој има за цел да го развие првиот европски екосистем за микро-акредитиви базиран на блокчејн. Целта на проектот е да ги револуционизира професионалните квалификации во финансиските услуги и да се усогласи со образовните иницијативи на Европската комисија за поттикнување на поквалификувана и поприлагодлива работна сила во областа на ESG: област која добива значајно внимание и фокус во индустријата за финансиски услуги со оглед на сè покритичната улога на оваа индустрија во прашањата за животната средина.

Цел на проектот

Целта на проектот е фокусирана на:

1. Развој на Европски систем за сертификација на професионални квалификации и поврзани микро-акредитиви за имплементација на прототип на сертификација на ESG за секторот банкарски и финансиски услуги во Европа и во трети земји преку единствен и иновативен опсег; блокчејн технологија, интероперабилна со европските дигитални акредитиви за учење.

Понатаму, поддршка на зелената транзиција кон поодржлив и поодговорен финансиски систем.

Како дел од проектот, ќе биде развиен прототип кој додава јазол на постоечката платформа за акредитивирање на блокчејн. На оние кои ќе ги добијат микро-акредитациите ќе им биде доделена професионалната акредитација и регистрираните сертификати од EBTN.

Активности на проектот

Платформата на проектот ќе се имплементира во рамките на конзорциум со Frankfurt School of Finance & Management како координатор и 13 партнери од Европа и трети земји:

 • European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), Белгија
 • The Institute of Bankers in Ireland (IOB), Ирска
 • Institutul Bancar Roman (IBR), Романија
 • Institute of Financial Services (IFS Malta), Малта
 • FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS(BFS-IEF), Шпанија
 • Macedonian Banking Association (MBA), Северна Македонија
 • ASSOCIATION OF SERBIAN BANKS (ASB), Србија
 • IFE Istanbul Finans Enstitusu Egitim ve Danismanlik Hizme (IFE), Турција
 • Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse U. (EFFEBI), Италија
 • BANKING & PAYMENTS FEDERATION IRELAND COMPANY(BPFI), Ирска
 • Malta Union of Bank Employees (MUBE), Малта
 • European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), Белгија

Главните придобивки од проектот се: брз пристап до учење, способност за брзо обновување и усовршување, ублажување на јазот во вештините и предизвиците во секторот, да се препознаат вештините и компетенциите, интеграција на практиките за одржливи финансии во секојдневната работа, опремување на професионалците за финансиски услуги за развој на зелени вештини на системско ниво.

niksa

About niksa