Европската банкарска федерација објави Книга за финансиска писменост во Европа

Европската банкарска федерација ја објави Книгата за финансиска писменост во Европа која е резултат на заедничките напори на националните банкарски здруженија од цела Европа и Европската банкарска федерација.

Книгата е подготвена од страна на 35 земји кои активно учествуваат во Комитетот за финансиска едукација при Европската банкарска федерација.

Книгата им овозможува на читателите да ги сознаат активностите кои ги превзема банкарскиот сектор самостојно и/или во соработка со Владата и невладините организации со цел да се подобри финансиското образование и писменост.

Книгата за финансиска писменост во Европа е достапна на следниот линк: https://www.ebf.eu/priorities/financial-education/

niksa

About niksa