Одржана втора Седница на Одборот за избор и следење на референтни банки

На 29.12.2020 година (вторник) се одржа втората Седница на Одборот за избор и следење на референтни банки.

На седницата членовите на Одборот дискутираа за поставувањето на котации на референтните банки и движењето на SKIBOR каматните стапки во Q4 2020 година.

Седницата ја водеше претседател на Одборот за избор и следење на референтни банки, Влатко Лескароски.

Втората Седница на Одборот за избор и следење на референтни банки се одржа преку Webex платформата.

niksa

About niksa