List of reference banks


Komercijalna Banka AD Skopje

Stopanska Banka AD Skopje

NLB Bank AD Skopje

Halk Bank AD Skopje

Procredit Bank AD Skopje

Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje