Во МБА се одржа презентација за нефункционалните кредити во Источна Европа

niksa

Во Македонската банкарска асоцијација се одржа презентација за најдобрите практики за управување со нефукционаните кредити во Источна Европа.