МБА на семинар на Управата за јавни приходи, Даночна академија

На семинарот на тема “Со рано идентификување и брзо реагирање кон долгот, до поефикасна наплата” организиран за вработени во Управата за јавни приходи, кој се одржа на 08.6.2018 година со своја презентација со наслов “Наплата и управување со ризични пласмани” учествуваа и претставниците на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје, Мирко Аврамовски, директор на Сектор за наплата и Дејан Станковски, директор за специфични прашања во Сектор за наплата од Стопанска банка АД Скопје.

Даночна академија упати благодарност до претставниците на Македонската банкарска асоцијација за презентацијата и активното учество во дискусиите.

niksa

About niksa